Chào mừng USDO gia nhập hệ sinh thái ONUS Chain

USDO là “Special Coin” đầu tiên được xây dựng trên nền tảng ONUS Chain. Là một dự án đặc biệt với giá trị tăng dần theo sự phát triển của hệ sinh thái, USDO mang đến cho người dùng một lựa chọn an toàn và hấp dẫn trong việc tích trữ tài sản.

Với giao diện đơn giản và cơ chế hoạt động đặc biệt, USDO hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sản phẩm mang tới nhiều cơ hội cho người dùng hệ sinh thái ONUS Chain.

Hiện nay, USDO đã sẵn sàng cho người dùng trải nghiệm tại ONUS Chain Testnet. USDO dự kiến sẽ ra mắt đồng thời cùng phiên bản Mainnet của ONUS Chain. 

Trải nghiệm USDO tại: https://usdo.finance/ 

Về USDO

USDO là một loại coin đặc biệt, có giá trị phản ánh sự phát triển của nền tảng ONUS Chain. USDO được bảo trợ bởi những stablecoin an toàn và đã được kiểm toán.

Cơ chế hoạt động của USDO:

Để tạo ra (mint) USDO, người dùng cần khoá BUSD để nhận về USDO với tỷ giá 1:1, theo tỷ lệ tổng tài sản đảm bảo trên tổng số lượng USDO lưu hành tại thời điểm mint. Hiện tại, tài sản đảm bảo cho giá trị của USDO là 100% BUSD, và người dùng sẽ không mất phí khi mint USDO.

Ví dụ: 

  • Tại thời điểm tỷ giá 1 USDO = 1 BUSD, người dùng cần dùng 1 BUSD để mint 1 USDO.
  • Tại thời điểm tỷ giá 1 USDO = 2 BUSD, người dùng cần dùng 2 BUSD để mint 1 USDO.

Ngược lại, người dùng có thể đổi ​USDO để nhận lại BUSD (Redeem) theo tỉ lệ tổng tài sản đảm bảo và lượng USDO lưu hành, với phí redeem là 0.5% trên tổng khối lượng giao dịch. 

Với cơ chế này, USDO có những đặc tính như:

  • Tất cả mọi người đều có thể mint USDO hoặc redeem tài sản thế chấp bất cứ lúc nào.
  • Giá trị USDO sẽ luôn được đảm bảo lớn hơn hoặc bằng 1 BUSD.
  • Trong trường hợp không còn ai nắm giữ, USDO vẫn sẽ đảm bảo giá trị lớn hơn hơn hoặc bằng 1 BUSD cho tới người nắm giữ cuối cùng.
  • USDO có thể tăng trưởng nhanh sau khi trải qua sự điều chỉnh mạnh.

Phân bổ phí Redeem:

Người dùng có thể tạo (mint) USDO bằng cách cung cấp tài sản thế chấp vào kho bảo trợ mà không tốn phí giao dịch. Tuy nhiên, mức phí 0.5% sẽ được áp dụng khi người dùng thu hồi tài sản và được phân bổ như sau:

  • 0.3% được sử dụng làm tài sản thế chấp cho USDO.
  • 0.1% được sử dụng để mua lại và đốt MIA.
  • 0.1% được sử dụng để mua lại và đốt ONUS.

Bên cạnh đó, ONUS Chain và các giao thức khác như MiaSwap sẽ bổ sung một phần lợi nhuận làm tài sản thế chấp cho USDO. Cơ chế này sẽ giúp USDO giữ được tính ổn định và đảm bảo giá trị tăng đều cùng với sự phát triển của nền tảng.

Tham khảo tài liệu về USDO: https://usdo.gitbook.io/usdo-docs/ 

Tham gia Cộng đồng USDO: https://t.me/usdo_community 

Tham gia cộng đồng ONUS Chain: https://t.me/onuschain_chat