Công bố kết quả ONUS Marathon Tháng 01/2022

Ngày 06/01/2022 vừa qua, ONUS đã triển khai chuỗi sự kiện ONUS Marathon Tháng 1 với tổng giải thưởng lên tới 17,000 ONUS dành cho toàn bộ người dùng và đối tác kinh doanh.

Kết quả cuộc thi được ghi nhận đến 0:00 ngày 21/01/2022. Hôm nay, 22/01/2022, ONUS xin công bố kết quả các cá nhân/tập thể đạt giải của cả 2 cuộc thi, cụ thể như sau:

ONUS Marathon dành cho toàn bộ người dùng

  1. 02 giải Ba với phần thưởng 500 ONUS được trao cho người dùng:
  • Lê Văn Thành Luân: Với tổng Khối lượng Quy đổi 20,254,424,590 VNDC (339 giao dịch)
  • Nguyen Huu Quoc Huy: Với tổng Khối lượng Quy đổi 20,001,377,246 VNDC (2,884 giao dịch)

2. 03 giải Khuyến khích với phần thưởng 250 ONUS được trao cho người dùng: 

  • Đỗ Thanh Sang: Với tổng Khối lượng Quy đổi 16,992,987,371 VNDC (235 giao dịch)
  • NGUYEN HUU DUNG: Với tổng Khối lượng Quy đổi 15,793,768,553 VNDC (491 giao dịch)
  • Vũ Khương Duy: Với tổng Khối lượng Quy đổi 14,200,977,883 VNDC (384 giao dịch)

ONUS Marathon dành cho Đối tác kinh doanh

Theo thể lệ, chương trình ONUS Mararthon Tháng 1 sẽ có tổng cộng 03 giải Ba. Tuy nhiên, sau khi kết thúc chương trình, chỉ có 02 cá nhân/tập thể xuất sắc về đích ở vị trí này. 

Vậy nên, tổng phần thưởng 9,250 ONUS sẽ được ONUS trao tặng cho 09 Đối tác có mức hoa hồng Quy Đổi lớn nhất.

Xin chúc mừng những “nhà đua top” đã đạt thành tích trong cuộc thi ONUS Marathon Tháng 1 vừa qua. Phần thưởng sẽ được hệ thống chuyển trực tiếp vào tài khoản ONUS của các cá nhân, tập thể đạt giải trong ngày 23/01/2022. Cảm ơn đội ngũ đối tác kinh doanh và khách hàng đã tham gia chương trình.