Hoàn tất chuyển đổi, mở lại giao dịch On-chain cho RICE trên ERC20

Theo thông báo từ đội ngũ Rice Wallet, dự án này sẽ thực hiện chuyển đổi địa chỉ Hợp đồng Thông minh (Smart Contract) đối với RICE token trên mạng lưới Ethereum.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, ngày 24/01, ONUS đã tạm dừng toàn bộ giao dịch On-chain đối với RICE qua mạng Ethereum (ERC20). Hiện nay, quá trình chuyển đổi đã hoàn tất. Bắt đầu từ 10h15 hôm nay 28/01, ONUS mở lại giao dịch On-chain cho RICE trên ERC20. 

Lưu ý

  • Trên ứng dụng ONUS, toàn bộ token RICE (theo smart contract cũ) đã tự động được chuyển đổi thành token RICE (smart contract mới) theo tỷ lệ 1:1.
  • Đối với RICE (ERC20) đang được lưu trữ trên các nền tảng khác, nhà đầu tư có thể gửi On-chain về ONUS để được ​​tự động chuyển đổi sang token mới theo tỉ lệ 1:1 trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đưa ra thông báo (24/01). Sau thời gian này, vui lòng gửi ticket để được hỗ trợ.

Địa chỉ Smart Contract c​ũ: 0xbcd515d6c5de70d3a31d999a7fa6a299657de294

Địa chỉ Smart Contract mới: 0xa64c3a85ddc4cd351eeb7aecebc6a44a64a76392

Về RICE Wallet và token RICE

Rice Wallet là ứng dụng tài chính phi tập trung cho phép người dùng lưu trữ và quản lý tài sản số. Đồng thời, Rice Wallet giúp các nhà đầu tư tiếp cận thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) dễ dàng hơn, thông qua các ứng dụng tài chính (DApps) được lựa chọn cẩn thận và tối ưu UI/UX thông minh: Staking, Swap, Investing, Pooling,… RICE Token là token tiện ích được xây dựng để sử dụng trong ứng dụng Rice Wallet và hệ sinh thái tài chính phi tập trung Rice Finance, với các mục đích sử dụng: governance, giảm phí giao dịch, trả thưởng hoặc trả phí, sử dụng trong dApps.