Hướng dẫn cài đặt Biệt danh cá nhân trên ONUS

Bạn có thể tự tuỳ chỉnh Biệt danh cá nhân của mình theo ý muốn. Biệt danh này sẽ được sử dụng cho một số tính năng sắp tới trên ONUS. 

Hướng dẫn:

  • Tại màn hình chính, chọn Cài đặt (góc trên bên trái màn hình).
  • Nhấn vào biểu tượng tuỳ chỉnh biệt danh.
  • Nhập Biệt danh cá nhân của bạn.
  • Nhấn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý:

– Bạn chỉ được dùng chữ cái (a-z), chữ số (0-9) và các ký tự đặc biệt gồm gạch ngang (-) và gạch dưới (_)

– Bạn cần chờ ít nhất 90 ngày nếu muốn đổi Biệt danh mới.