Hướng dẫn gửi/nhận NFT trên ví RICE Wallet

Với việc thành công tích hợp ONUS Chain NFT, giờ đây người dùng đã có thể mua/bán và gửi/nhận NFT mạng lưới ONUS Chain ngay trên RICE Wallet. 

Để giúp người dùng dễ dàng nắm được các thao tác, ONUS Chain sẽ có hướng dẫn sử dụng và giải thích chi tiết về cách gửi/nhận ONUS Chain NFT trên RICE Wallet. 

Hướng dẫn gửi NFT trên ví RICE Wallet

  • Bước 1: Truy cập ví RICE Wallet và chọn “NFT”
  • Bước 2: Chọn NFT bạn muốn gửi
  • Bước 3: Chọn “Gửi NFT”

  • Bước 4: Nhập địa chỉ nhận và xác nhận
  • Bước 5: Xác nhận lại trên ví của bạn
  • Bước 6: Hoàn tất gửi NFT

Hướng dẫn nhận NFT trên ví RICE Wallet

  • Bước 1: Truy cập ví RICE và chọn “Nhận”
  • Bước 2: Chọn token bất kỳ
  • Bước 3: Sao chép địa chỉ ví hoặc scan mã QR để nhận NFT 

Lưu ý: Vì ONUS Chain là mạng lưới tương thích với EVM nên địa chỉ nhận NFT và địa chỉ nhận các loại token khác là như nhau. 

Thông qua bài viết này, người dùng sẽ nắm rõ được các thao tác gửi và nhận NFT mạng ONUS Chain trên ví RICE Wallet. 

Tham gia cộng đồng ONUS Chain để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết: https://t.me/onuschain_chat