Hướng dẫn sử dụng MiaSwap

MiaSwap là một trong những sàn giao dịch phi tập trung đầu tiên trong hệ sinh thái ONUS Chain, mang đến một trải nghiệm dễ dàng và đơn giản cho cộng đồng khi tham gia vào không gian DeFi.

ONUS Chain sẽ có hướng dẫn sử dụng và giải thích cụ thể về từng tính năng trên MiaSwap.

Hướng dẫn kết nối ví với MiaSwap trên RICE Wallet

 • Bước 1: Truy cập vào ví RICE Wallet
 • Bước 2: Tại phần Dapp, chọn Mia Swap
 • Bước 3: Chọn Mia Swap và bấm vào “Connect Wallet”
 • Bước 4: Chọn loại ví bạn muốn và kết nối 

Hướng dẫn kết nối ví Metamask với Mia Swap 

Hướng dẫn Swap trên MiaSwap

 • Bước 1: Vào mục Swap, chọn token bạn muốn quy đổi 
 • Bước 2: Ở phần dưới, chọn token bạn muốn nhận
 • Bước 3: Nhập số lượng token bạn muốn quy đổi
 • Bước 4: Chọn icon cài đặt, chỉnh độ trượt giá bạn muốn (Slippage) và thời gian lâu nhất để hoàn thành giao dịch (Tx Deadline)
 • Bước 5: Bấm “Swap” sau đó xác nhận giao dịch trên ví của bạn

Lưu ý: 

 • Giao dịch có thể mất nhiều thời gian hơn để thực hiện nếu độ trượt giá thấp và trong tình trạng nghẽn mạng. 
 • Khi người dùng thực hiện giao dịch, mức phí 0,25% sẽ được áp dụng dụng và phân bổ như sau:

– 0.05% được sử dụng làm phần thưởng cho những người cung cấp thanh khoản

– 0.05% được sử dụng làm tài sản thế chấp cho USDO

– 0.12% được sử dụng để mua lại và đốt MIA

– 0.03% được chuyển đến kho dự trữ 

Hướng dẫn cung cấp thanh khoản trên MiaSwap

 • Bước 1: Vào mục Liquidity và chọn “Add liquidity”
 • Bước 2: Chọn cặp giao dịch bạn muốn cung cấp thanh khoản
 • Bước 3: Nhập số lượng token bạn muốn cung cấp 
 • Bước 4: Chọn icon cài đặt, chỉnh độ trượt giá bạn muốn (Slippage) và thời gian lâu nhất để hoàn thành giao dịch (Tx Deadline)
 • Bước 5: Chọn “Supply” để cung cấp thanh khoản và nhận được lượng LP token tương ứng 
 • Bước 6: Xác nhận trên ví của bạn

Lưu ý: Lượng LP token bạn nhận được sẽ tương ứng với lượng token bạn cung cấp vào trong bể thanh khoản.

Hướng dẫn Farm trên MiaSwap

 • Bước 1: Vào mục Farm và chọn “Enable Contract”
 • Bước 2: Xác nhận cấp quyền truy cập vào ví
 • Bước 3: Chọn “Stake LP”. Tại đây, bạn sẽ stake LP token mà bạn nhận được từ việc cung cấp thanh khoản 
 • Bước 4: Nhập số lượng LP token bạn muốn farm và xác nhận trên ví của bạn
 • Bước 5: Chọn “Harvest” khi bạn muốn nhận lại MIA token và xác nhận trên ví

Lưu ý: 

 • Bạn sẽ chỉ nhận được LP token tương ứng với pool mà bạn đã cung cấp thanh khoản. Ví dụ: Nếu như bạn cung cấp thanh khoản vào pool “ONUS-MIA” thì bạn sẽ chỉ nhận được “ONUS-MIA LP” token.
 • Sẽ mất một khoản phí không đáng kể khi bạn cấp quyền truy cập vào ví và thực hiện xác nhận.

Hướng dẫn Stake trên MiaSwap

 • Bước 1:Vào mục Pool và chọn “Enable Contract” với pool bạn muốn tham gia
 • Bước 2: Xác nhận cấp quyền truy cập vào ví 
 • Bước 3: Chọn “Stake” và nhập số lượng MIA bạn muốn stake
 • Bước 4: Xác nhận stake MIA và xác nhận trên ví của bạn
 • Bước 5: Chọn “Harvest” khi bạn muốn nhận lại token trong pool bạn tham gia và xác nhận trên ví của bạn 

Lưu ý: Sẽ mất một khoản phí không đáng kể khi bạn cấp quyền truy cập vào ví và thực hiện xác nhận.

Thông qua bài viết này, người dùng sẽ nắm rõ được cách sử dụng các tính năng của MiaSwap. Hiện người dùng có thể trải nghiệm MiaSwap tại: https://miaswap.io/swap/

Tham gia cộng đồng MiaSwap: https://t.me/miaswap_community