Hướng dẫn sử dụng ONUS Explorer

ONUS Explorer là website cho phép người dùng tìm kiếm, tra cứu các thông tin và dữ liệu trên ONUS Chain như lịch sử giao dịch, số dư ví,… Toàn bộ các giao dịch thực hiện trên ONUS Chain sẽ được ghi lại và hiển thị công khai, không thể xoá bỏ hay chỉnh sửa. 

ONUS Explorer là một phần quan trọng trong sứ mệnh minh bạch và phân quyền của ONUS Chain, cung cấp khả năng hiển thị của tất cả dữ liệu giao dịch trên mạng lưới. 

Hiển thị thông tin tổng quan về ONUS Chain

Khi truy cập trang chủ của ONUS Explorer, bạn có thể tìm được thông tin tổng quan về ONUS Chain như:

 • Thời gian trung bình xử lý một khối (Average block time)
 • Tổng số lượng giao dịch (Total transaction)
 • Tổng số khối (Total blocks)
 • Tổng số ví tham gia (Wallet addresses)

Truy cập thông tin các khối và giao dịch gần nhất

Trên trang chủ ONUS Explorer sẽ cung cấp cho người dùng thông tin các khối và giao dịch gần nhất trên ONUS Chain. Người dùng có thể truy cập vào từng block để xem các lệnh giao dịch trong block đó, hoặc trực tiếp xem xét nội dung của các lệnh giao dịch gần nhất.

Bạn có thể nhấn “View all” để xem thêm các khối và giao dịch cần thiết trên ONUS Chain.

Kiểm tra giao dịch, block, địa chỉ ví và token trên ONUS Chain

Thanh tìm kiếm

Đây là nơi bạn có thể tìm kiếm các thông tin sau:

 • Address: Địa chỉ ví  
 • Token symbol name: Ký hiệu token
 • Transaction: Transaction Hash/ID
 • Block number: Chiều cao khối

Cách kiểm tra giao dịch 

 1. Sau khi hoàn thành giao dịch, bạn sẽ nhận được 1 mã Hash (Txn Hash)
 2. Truy cập ONUS Explorer tại: https://explorer.onuschain.io/ 
 3. Dán mã Hash vào ô tìm kiếm, sau đó nhấn tra cứu
 4. Thông tin về giao dịch đó sẽ được cung cấp

Một số thông tin quan trọng bạn cần quan tâm về giao dịch:

 • Result: Kết quả giao dịch
 • Status: Trạng thái giao dịch
 • Timestamp: Thời gian xử lý giao dịch
 • Transaction Fee: Phí mạng lưới