Kế hoạch huỷ niêm yết Ripio Coin (RPC)

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch KuCoin – nơi ONUS lấy thanh khoản cho Ripio Coin (RPC), bắt đầu từ 17h00 ngày 31/10/2022, sàn giao dịch này sẽ chính thức huỷ niêm yết Ripio Coin (RPC).

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết Ripio Coin (RPC) trên ứng dụng ONUS. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • 17h00 ngày 31/10/2022, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn các giao dịch đối với RPC: Off-Chain, Quy đổi.
  • Trước thời điểm ONUS huỷ niêm yết RPC, người dùng nắm giữ token RPC vui lòng quy đổi RPC sang VNDC hoặc USDT để tránh mất mát tài sản.
  • Sau thời điểm huỷ niêm yết RPC, ONUS không thể hỗ trợ đối với các trường hợp tổn thất liên quan tới tài sản này.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.