Kế hoạch hủy niêm yết Twitter (TWTR)

Kế hoạch hủy niêm yết Twitter (TWTR)

Theo thông báo mới nhất từ sàn giao dịch FTX – nơi ONUS lấy thanh khoản cho Twitter (TWTR), sàn giao dịch này đã huỷ niêm yết Twitter (TWTR).

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết Twitter (TWTR) trên ứng dụng ONUS. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • 12h00 ngày 03/11/2022, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn các giao dịch đối với TWTR: Off-Chain, Quy đổi.
  • Trước thời điểm ONUS huỷ niêm yết TWTR, người dùng nắm giữ token TWTR vui lòng quy đổi TWTR sang VNDC để tránh mất mát tài sản.
  • Sau thời điểm huỷ niêm yết TWTR, ONUS không thể hỗ trợ đối với các trường hợp tổn thất liên quan tới tài sản này.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.