Mở 02 Farming Pool cho VNDC, USDT

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ 2 Stablecoin VNDC và USDT, bắt đầu từ 11h00 ngày 13/11/2022, ONUS chính thức kích hoạt 02 Farming Pool cho các tài sản này. Thông tin chi tiết về các Farming Pool như sau:

1. Farming Pool VNDC – ONUS 30 ngày

  • Ngày bắt đầu: 13/11/2022
  • Thời gian diễn ra: 30 ngày
  • Tỷ lệ phần thưởng: 35,000,000:1 (người dùng nhận được 1 ONUS với mỗi 35,000,000 VNDC nạp vào)
  • APY ước tính: 12.8%
  • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.

2. Farming Pool USDT – ONUS 30 ngày

  • Ngày bắt đầu: 13/11/2022
  • Thời gian diễn ra: 30 ngày
  • Tỷ lệ phần thưởng: 1,750:1 (người dùng nhận được 1 ONUS với mỗi 1,750 USDT nạp vào)
  • APY ước tính: 10.14%
  • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.

Các Farming Pool trên đều được áp dụng cơ chế Auto Renew (Tự động gia hạn). Tìm hiểu thêm về cơ chế Auto Renew tại đây.