Mở giao dịch On-chain (BEP20) cho Axie Infinity token (AXS)

Với mục đích giúp khách hàng mở rộng cơ hội giao dịch với Axie Infinity token (AXS), ngày hôm nay 11/11/2021, ONUS chính thức mở cổng giao dịch On-chain qua mạng Binance Smart Chain (BEP20) cho tài sản này. 

Theo đó, từ nay, người dùng đã có thể gửi AXS từ ứng dụng ONUS tới các nền tảng BEP20 khác. Ngược lại, khách hàng cũng có thể dễ dàng chuyển AXS từ các nền tảng khác về lưu trữ tại ứng dụng ONUS. 

Ngoài ra, Axie Infinity Token (AXS) hiện đang được hỗ trợ các tính năng hữu ích khác trên ứng dụng ONUS:

  • Giao dịch Off-chain: Gửi, nhận AXS với người dùng khác trên cùng hệ thống.
  • Quy Đổi: Sử dụng tính năng Quy đổi để mua, bán AXS theo đồng tiền cơ sở VNDC và USDT.

Tìm hiểu thêm về AXS tại: Bài nghiên cứu Axie Infinity token.