ONUS Voting: Nâng cấp ONUS Shares V3, thay đổi mô hình chia sẻ lợi nhuận

Từ tháng 10/2021 tới nay, đội ngũ ONUS dành 20% lợi nhuận mỗi tháng để mua lại ONUS token từ thị trường nhằm đốt bỏ cho đến khi số lượng ONUS trên thị trường chỉ còn lại 50%. Đồng thời, ONUS cũng thực hiện chia sẻ lợi nhuận từ phí giao dịch P2P cho khách hàng tham gia ONUS Shares.

Để gia tăng quyền lợi cho nhà đầu tư và nâng cao giá trị cho ONUS token, ONUS đề xuất chuyển đổi sang mô hình chia sẻ lợi nhuận mới. 

Cụ thể, thay vì mua lại và đốt bỏ ONUS từ thị trường, ONUS sẽ chia sẻ tới người nắm giữ ONUS token 20% doanh thu mỗi tháng (đến từ phí giao dịch P2P, giao dịch Futures, FutureSwap, Quy đổi, lãi vay Credit Line, và các tính năng có tính phí khác) và sẽ tạm dừng các chương trình staking thụ động hiện tại của ONUS Shares. Ngoài ra, cơ chế ONUS Lock cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp với mô hình chia sẻ lợi nhuận mới.

Do đề xuất này là một thay đổi quan trọng của sản phẩm, ONUS sẽ triển khai chương trình Voting cho phép người nắm giữ ONUS token tham gia bầu chọn Đồng ý/Không đồng ý chuyển đổi sang mô hình chia sẻ lợi nhuận mới.

  • Nếu tỷ lệ Đồng ý lớn hơn 50%, đề xuất được thông qua. Đội ngũ phát triển sẽ cập nhật mô hình mới, dự kiến ra mắt vào tháng 8/2022.
  • Nếu tỷ lệ Đồng ý nhỏ hơn 50%, đề xuất bị huỷ bỏ. Mô hình mua lại & đốt bỏ ONUS sẽ tiếp tục duy trì. 

Chi tiết Voting

  • Thời gian: Từ 10h00 ngày 16/07 đến 10h00 ngày 19/07
  • Tại: Mục Voting trong tính năng ONUS Shares.
  • Điều kiện tham gia: Bạn phải là thành viên của ONUS Shares để theo dõi và tham gia quá trình bầu chọn. Sức mạnh phiếu bầu (Voting Power) được tính theo số điểm vONUS* của bạn.

(*) vONUS là điểm số bạn sẽ nhận được khi tham gia các Pool tại ONUS Shares. Điểm vONUS cũng chính là Voting Power (Sức mạnh phiếu bầu) của bạn. Voting Power càng cao, ý kiến của bạn càng có sức nặng trong các chương trình bầu chọn cho các quyết định quan trọng của ONUS. Ngoài ra, người có càng nhiều điểm vONUS, càng có nhiều quyền lợi đặc biệt khác. Xem chi tiết tại đây.