Thông báo: Kế hoạch chuyển đổi và huỷ niêm yết Bitback Coin (BBC)

Theo thông báo từ phía đội ngũ Bitback, dự án Bitback sẽ chính thức ngừng hoạt động từ ngày 20/01/2023. Để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư đang nắm giữ BBC, ONUS sẽ chính thức huỷ niêm yết BBC trên ứng dụng ONUS và quy đổi thành VNDC.

Kế hoạch cụ thể như sau:

  • Bắt đầu từ 16h30 ngày 20/01/2023, ONUS sẽ đóng toàn bộ giao dịch đối với BBC, bao gồm Quy đổi, Off-Chain và On-Chain.
  • Đóng Farming Pool đối với tài sản BBC. Số lượng BBC trong các farming pool sẽ tự động unstake.
  • Toàn bộ số dư BBC của bạn sẽ được tự động quy đổi thành VNDC theo tỷ lệ 1:129 (mỗi 1 BBC quy đổi thành 129 VNDC) trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thông báo này.

Để được hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh và cập nhật các thông tin về dự án, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đội ngũ hỗ trợ cộng đồng của Bitback trước ngày 31/01/2023 tại Fanpage của dự án.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.