Thông báo: Kế hoạch nâng cấp định kỳ ONUS Pro Futures

Nhằm tối ưu hiệu năng hệ thống và khắc phục các lỗi thường gặp, đội ngũ kỹ thuật sẽ thực hiện nâng cấp định kỳ ONUS Pro Futures. Trong thời điểm bảo trì, người dùng sẽ không thể thao tác với các vị thế đang mở, hoặc mở thêm vị thế mới. Vì vậy, ONUS xin thông báo để người dùng có kế hoạch quản lý phù hợp.

Thời gian bảo trì: Từ 0h00 đến 2h00 ngày 15/05/2023.

Lưu ý quan trọng: 

Các vị thế của người dùng vẫn được duy trì trong quá trình bảo trì và hoạt động trở lại khi quá trình bảo trì hoàn tất. Tuy nhiên, khi hoàn tất quá trình bảo trì, các vị thế đang mở có thể gặp một số rủi ro do giá đã thay đổi trong quá trình bảo trì. Vì vậy, ONUS khuyến cáo người dùng: 

  • Đóng vị thế trước thời điểm nâng cấp.
  • Nếu người dùng muốn duy trì vị thế mở qua thời điểm bảo trì, nên cài đặt Chốt lời/Cắt lỗ (nên sử dụng giá đánh dấu) để hạn chế rủi ro.
  • Các vấn đề phát sinh ngoài ý muốn sẽ được ONUS hỗ trợ, tuy nhiên với việc thay đổi giá trong quá trình bảo trì, người dùng cần có kế hoạch từ trước để đảm bảo rủi ro cho mình.

Việc bảo trì giúp đảm bảo ONUS Pro khắc phục các vấn đề và nâng cấp sản phẩm tốt hơn cho người dùng, rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ từ cộng đồng.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS Pro.