Mở 06 Farming Pool, chia sẻ phần thưởng từ MiaSwap

Hiện nay, MiaSwap (sàn phi tập trung đầu tiên xây dựng trên ONUS Chain) đang triển khai các Pools Farm hấp dẫn cho phép người dùng nhận APR lên tới hàng ngàn % thông qua việc stake các cặp token phổ biến như BTC-VNDC, ETH-VNDC, ONUS-BUSD, ONUS-MIA,…

Nhằm giúp người dùng có thể gián tiếp tham gia các Pools Farming hấp dẫn tại MiaSwap, và để khuyến khích mọi người Farm trên MiaSwap, ONUS mở 06 Farming Pool đặc biệt trên ứng dụng ONUS nhằm chia sẻ 1 phần lợi nhuận từ các Farm này. 

Lưu ý

 • Phần thưởng của các Farming Pool dưới đây chính là phần thưởng từ các Farm tại MiaSwap mà ONUS nhận được, dưới tư cách là một Liquidity Provider)
 • Người dùng có thể nhận mức thưởng cao hơn khi Farm tại MiaSwap. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 1. Farming Pool BTC – MIA 90 ngày
 • Ngày bắt đầu: 15/11/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Pool Size: 10 BTC
 • Nạp tối thiểu: 0.001 BTC
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:46 (người dùng nhận được 46 MIA với mỗi 1 BTC nạp vào)
 • APY ước tính: 15.26%
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn
 1. Farming Pool ETH – MIA 90 ngày
 • Ngày bắt đầu: 15/11/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Pool Size: 100 ETH
 • Nạp tối thiểu: 0.01 ETH
 • Tỷ lệ phần thưởng: 29:100 (người dùng nhận được 100 MIA với mỗi 29 ETH nạp vào)
 • APY ước tính: 15.32%
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn
 1. Farming Pool BNB – MIA 90 ngày
 • Ngày bắt đầu: 15/11/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Pool Size: 1000 BNB
 • Nạp tối thiểu: 0.1 BNB
 • Tỷ lệ phần thưởng: 9:7 (người dùng nhận được 7 MIA với mỗi 9 BNB nạp vào)
 • APY ước tính: 15.5%
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn
 1. Farming Pool USDO – MIA 90 ngày
 • Ngày bắt đầu: 15/11/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Pool Size: 2,000,000 USDO
 • Nạp tối thiểu: 1 USDO
 • Tỷ lệ phần thưởng: 270:1 (người dùng nhận được 1 MIA với mỗi 270 USDO nạp vào)
 • APY ước tính: 20.38%
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn
 1. Farming Pool USDT – MIA 90 ngày
 • Ngày bắt đầu: 15/11/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Pool Size: 2,000,000 USDT
 • Nạp tối thiểu: 1 USDT
 • Tỷ lệ phần thưởng: 550:1 (người dùng nhận được 1 MIA với mỗi 550 USDT nạp vào)
 • APY ước tính: 10.1%
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn
 1. Farming Pool VNDC – MIA 90 ngày
 • Ngày bắt đầu: 15/11/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Pool Size: 20,000,000,000 VNDC
 • Nạp tối thiểu: 100,000 VNDC
 • Tỷ lệ phần thưởng: 13500000:1 (người dùng nhận được 1 MIA với mỗi 13,500,000 VNDC nạp vào)
 • APY ước tính: 15.5%
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn

Xem hướng dẫn tham gia Farming trên ONUS tại đây.

Giới thiệu tính năng Farm tại MiaSwap

MiaSwap là giao thức DEX/AMM đầu tiên trên nền tảng ONUS Chain (sàn giao dịch phi tập trung theo cơ chế tạo lập thị trường tự động). MiaSwap đóng vai trò như nguồn cung cấp thanh khoản chính cho toàn bộ hệ sinh thái, cho phép người dùng quy đổi tài sản với phí thấp và kiếm lợi nhuận tốt dựa trên việc cung cấp thanh khoản. 

Farm trên MiaSwap là tính năng cho phép người dùng nhận thưởng với APR lên tới hàng ngàn phần trăm thông qua việc stake các LP token. Để có LP token, người dùng cần cung cấp thanh khoản cho các pool trên MiaSwap. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Tham gia Farm tại MiaSwap: https://miaswap.io/farm/